2021-01-23     Fernandy, Jana, Rajmundy     "Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego człowieka" - Lew Tołstoj    
Strona główna -> Szkolenia - galeria zdjęć

 

Internet w domach mieszkańców Szczawnicy”projekt współfinansowany z ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

 

W miesiącu czerwcu zostały przeprowadzone szkolenia dla beneficjentów ostatecznych. Szkolenie zostało zorganizowane w sali komputerowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawnicy. Uczestnicy zostali podzieleni na 6 grup. Każda grupa przeszła jednodniowe 8- godzinne szkolenie. Organizator szkolenia zapewnił wszystkim przerwy kawowe. Dodatkowo dla 10 osób zostały przeprowadzone szkolenia w domu ze względu na niepełnosprawność lub inne wypadki losowe.

Szkolenie podniosło wiedzę i umiejętności beneficjentów ostatecznych w zakresie funkcjonowania sieci informatycznych, obsługi programów komputerowych. Przygotowało beneficjentów ostatecznych również do szybkiego i sprawnego poruszania się w przeglądarkach internetowych. Obejmowało ono zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu obsługi komputera i Internetu. Nauka obsługi komputera była niezbędna aby możliwe było osiągnięcie celów projektu – bez wiedzy o obsłudze komputera beneficjenci nie będą mogli korzystać z Internetu w sposób zapewniający jego efektywne wykorzystanie i przyczyniający się do likwidacji zapóźnienia cywilizacyjnego pod tym względem.

 

Odwiedzin :
 
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska